Skip links
Social Media, Marketing

Bobapop Nông Lâm

Loại hìnhGrowth Hacking

Mục tiêu: Push doanh số ngắn hạn cho thương hiệu Trà sữa Bobapop Đại học Nông Lâm TPHCM thông qua viral – content và perfomance campaign.

Kênh truyền thông: EsinhvienCẩm nang Làng đại học

Kết quả:

  • >100.000 lượt tiếp cận trên nền tảng facebook.
  • 4.000 ly trà sữa được bán ra trong vòng 2 ngày.

Partner

LiquidThemes

Role

UI Designer

Date

June 2020

Deliverables

UI Design
Development

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag