Skip links
Marketing

Santorini Homestay

Loại hìnhSantorini Homestay– Link fanpage: Santorini Homestay

Hoàn cảnh:

Nhận dự án vào giữa tháng 05/2021, trong tình trạng việc kinh doanh không mấy khá khẩm. Với dự án này, tớ vạch ra mục tiêu giải quyết những tồn đọng và tái định hình thương hiệu trong lòng khách hàng.

Kết quả:

Sau hơn một tháng triển khai, thực hiện các giải pháp và chạy chiến dịch, lượng inbox vào Fanpage homestay tăng đột biến, tỷ lệ hài lòng của khách hàng cũng tăng cao.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag