Skip links
Website

Khách sạn Hải Âu

Khách hàng: Khách sạn Hải Âu và Khách sạn Hải Âu Biên Cương.

Ngành hàng: Khách sạn 4 sao. 

Địa chỉ: Quy Nhơn.

Khái quát: Thiết kế website Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.

Chức năng:

  • Landing-page.
  • Tra cứu thông tin.
  • Kết nối api: đồng bộ tra cứu – đặt phòng.

Partner

LiquidThemes

Role

UI Designer

Date

June 2020

Deliverables

UI Design
Development

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag